Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng: Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài và đường quy hoạch N2 Xã Tân Hưng, Thành Phố Bà Rịa”

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2024
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn