Thống kê theo THƯ VIỆN SỐ UTH

Tổng số truy cập

views
Tìm hiểu nghiệp vụ mua hàng tại công ty Cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần 550
Mô hình học máy chủ động cho bài toán phát hiện bất thường từ dữ liệu hành trình GPS 51
Hoàn thiện quy trình đấu thầu cho một lô hàng tại công ty TNHH Schenker Việt Nam 49
Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố hợp thành quy trình công nghệ lắp ráp ô tô ở Việt Nam. Thiêt kế mô hình phanh lái treo trên ô tô 45
Ước lượng tốc độ dùng phương pháp thích nghi MRAS để ổn định tốc độ động cơ không đồng bộ trong điều kiện tối ưu cảm biến 44
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Chân Mây năm 2021 42
Đánh giá hoạt động giao nhận hàng xá nhập khẩu của Công Ty TNHH Thoresen - Vinama trong năm 2021 39
ChatUTH – Phát triển trên nền tảng công nghệ GPT 34
Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp giản đơn, tiết diện T căng sau: Phần cầu 33