• Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 1 cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim, hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim, thép cacbon và thép hợp kim. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p hcmutrans 25/05/2021 30 2

 • Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Vật liệu cơ bản & xử lý nhiệt trong chế tạo máy cung cấp cho người học các kiến thức về gang, xử lý nhiệt kim loại, kim loại màu và hợp kim bột, vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hcmutrans 25/05/2021 19 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật gồm có 2 phần, Phần 1 là phần “Nhiệt động kỹ thuật” có 3 chương, nghiên cứu về những qui luật biến đổi năng lượng có liên quan đến nhiệt năng trong các quá trình nhiệt động, nhằm tìm ra những phương pháp biến đổi có lợi nhất giữa nhiệt năng và cơ năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p hcmutrans 25/05/2021 21 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Nhiệt kỹ thuật là phần “Truyền nhiệt”. Phần này gồm có 4 chương nghiên cứu về các quy luật phân bố nhiệt độ và trao đổi nhiệt trong không gian và theo thời gian giữa các vật có nhiệt độ khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hcmutrans 25/05/2021 19 0

 • Ebook Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng - Phần 1

  Ebook Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng - Phần 1

  Cuốn sách 'Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng' là bản dịch dựa trên nguyên bản tiếng Pháp 'L'esclairage Notions de Base Projets D'installations' được tái bản lần thứ tư, có bổ sung thêm những tư liệu mới. Cuốn sách thể hiện những thành tựu của lĩnh vực kỹ thuật chiếu sáng của nước Pháp, một nước có truyền thống...

   163 p hcmutrans 25/05/2021 19 0

 • Ebook Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng - Phần 2

  Ebook Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn 'Kỹ thuật chiếu sáng: Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng' trình bày các vấn đề về chiếu sáng các công trình công cộng, chiếu sáng các xa lộ, các công trình thể thao, nguồn cung cấp cho các thiết bị chiếu sáng; các lý thuyết mới nhất về chiếu sáng.Chiếu sáng ngoài trời, Mời các bạn cùng tham...

   82 p hcmutrans 24/05/2021 16 0

 • Giáo trình Cơ học kết cấu: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kết cấu: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kết cấu cung cấp cho các kỹ sư thiết kế các kiến thức cần thiết để xác định nội lực và chuyển vị trong kết cấu, từ đó lựa chọn được kết cấu có hình dạng và kích thước hợp lý. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình gồm 4 chương như sau: Phân tích cấu tạo hình...

   123 p hcmutrans 24/05/2021 24 1

 • Giáo trình Cơ học kết cấu: Phần 2

  Giáo trình Cơ học kết cấu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Cơ học kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực, tính hệ siêu tĩnh phẳng theo phương pháp chuyển vị, tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp phân phối mô men (H.Cross), hệ không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p hcmutrans 24/05/2021 18 1

 • Giáo trình Mạch điện I: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện I: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện 1 gồm 5 chương, đề cập đến các vấn đề cơ bản của phân tích mạch như: Mô hình mạng, mô hình toán, các định luật cơ bản của lý thuyết mạch, các phương pháp phân tích mạch tuyến tính, tập trung, dừng, ở xác lập điều hòa (sin) và một chiều. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương đầu, mời các bạn...

   120 p hcmutrans 24/05/2021 18 0

 • Giáo trình Mạch điện I: Phần 2

  Giáo trình Mạch điện I: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Mạch điện I cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện ba pha, mạch hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   266 p hcmutrans 24/05/2021 18 0

 • Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 1

  Giáo trình 'Thiết kế logic số' gồm có 4 chương, 4 phụ lục và được chia thành 2 phần, phần 1 của giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức, khái niệm cơ bản về thiết kế các khối số, trong đó có những kiến thức được nhắc lại với những bổ xung phù hợp với mục đích môn học; giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL; thiết...

   312 p hcmutrans 24/05/2021 22 1

 • Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế logic số - Phần 2 bao gồm 4 phụ lục, cung cấp cho người học những kiến thức về: Thống kê các hàm, thủ tục, kiểu dữ liệu của VHDL trong các thư viện chuẩn IEEE; thực hành thiết kế VHDL; mạch phát triển ứng dụng FPGA; thực hành thiết kế mạch số trên FPGA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p hcmutrans 24/05/2021 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số