• Xử lý nền đất yếu trong xây dựng : Phần 1

  Xử lý nền đất yếu trong xây dựng : Phần 1

  Giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 1 và chương 2 bao gồm: Các đặc trưng địa kĩ thuật của đất yếu và nền đất yếu, xử lý nền đất yếu bằng các biện pháp kết cấu.

   86 p hcmutrans 31/05/2016 72 45

 • Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc : Phần 2

  Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc : Phần 2

  Gồm các chương: Phương pháp thử động biến dạng nhỏ, phương pháp thử tĩnh động statnamic, phương pháp thử tĩnh bằng hộp Osterberg, một số phương pháp kiểm tra khác.

   118 p hcmutrans 31/05/2016 36 8

 • Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc : Phần 1

  Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc : Phần 1

  Nội dung gồm 3 chương: Chất lượng móng cọc, phương pháp siêu âm truyền qua ống, phương pháp thử động biến dạng lớn.

   130 p hcmutrans 31/05/2016 23 8

 • Cấp thoát nước : Phần 1

  Cấp thoát nước : Phần 1

  Cung cấp các kiến thức nhằm để giải quyết các vấn để liên quan đến tính toán, thiết kế, quy hoạch một hệ thống cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất của một đơn vị sử dụng nước hoặc cho một khu vực, tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị. Phần 1 cuốn sách đề cập đến các nội dung sau: Nhu cầu dùng nước và nguồn nước,...

   122 p hcmutrans 31/05/2016 22 10

 • Cấp thoát nước : Phần 2

  Cấp thoát nước : Phần 2

  Trong phần 2, lý thuyết cơ bản của các chương sẽ được giới thiệu và các ví dụ tính toán minh họa được trình bày cụ thể: Hệ thống thoát nước bên trong, công trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, hệ thống thoát nước cho khu vực, lực tác dụng lên đường ống chôn trong đất.

   109 p hcmutrans 31/05/2016 24 8

 • Công nghệ - máy và thiết bị thi công công trình ngầm dạng tuyến : Phần 2

  Công nghệ - máy và thiết bị thi công công trình ngầm dạng tuyến : Phần 2

  Tài liệu dành cho đối tượng sinh viên các ngành Xây dựng, Kiến trúc, Công trình và các ngành có liên quan.

   114 p hcmutrans 31/05/2016 15 2

 • Công nghệ - máy và thiết bị thi công công trình ngầm dạng tuyến : Phần 1

  Công nghệ - máy và thiết bị thi công công trình ngầm dạng tuyến : Phần 1

  Tài liệu dành cho đối tượng sinh viên các ngành Xây dựng, Kiến trúc, Công trình và các ngành có liên quan.

   108 p hcmutrans 31/05/2016 27 3

 • Cẩm nang giúp bạn xây nhà : Phần 2

  Cẩm nang giúp bạn xây nhà : Phần 2

  Nội dung gồm: Quy trình thi công, những kiến thức về quản lý, phong thủy trong quan điểm hiện đại.

   153 p hcmutrans 31/05/2016 39 15

 • Cẩm nang giúp bạn xây nhà : Phần 1

  Cẩm nang giúp bạn xây nhà : Phần 1

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về: Những kiến thức cơ bản, các thủ tục tiền xây dựng và quy trình chuẩn bị.

   141 p hcmutrans 31/05/2016 36 21

 • Bài tập thủy lực - Tập 1 : Phần 2

  Bài tập thủy lực - Tập 1 : Phần 2

  Gồm tóm tắt lý thuyết đầy đủ và bài tập có chọn lọc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên của Bộ môn Thủy lực Trường Đại học Thủy lợi.

   109 p hcmutrans 31/05/2016 121 13

 • Bài tập thủy lực chọn lọc : Phần 1

  Bài tập thủy lực chọn lọc : Phần 1

  Cuốn sách nhằm trang bị cho sinh viên những kĩ năng giải các bài tập, nâng cao trình độ để dự thi các kì thi Olympic toàn quốc cũng như làm tài liệu nghiên cứu cho các học viên cao học. Phần 1 cuốn sách gồm 2 chương đầu: Tĩnh học chất lỏng, động học chất lỏng và chuyển động có thế.

   74 p hcmutrans 31/05/2016 93 12

 • Bài tập thủy lực chọn lọc : Phần 2

  Bài tập thủy lực chọn lọc : Phần 2

  Nội dung gồm 3 chương : Động lực học chất lỏng - tổn thất năng lượng, phương trình động lượng, dòng chảy qua lỗ và vòi.

   93 p hcmutrans 31/05/2016 60 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số