• Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông lớn và vừa, tính toán thủy văn trong thiết kế cầu, xác định khẩu độ cầu và xói chung dưới cầu, xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   161 p hcmutrans 29/04/2020 38 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông (Tập 3): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Công trình vượt qua sông nhỏ, xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ, đặc tính của mưa và dòng chảy do mưa rào,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   147 p hcmutrans 29/04/2020 25 0

 • Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thiết kế nền đường, cấu tạo nền đường trong trường hợp thông thường, tính toán độ lún của nền đắp, chế độ thủy nhiệt của nền đường, cấu tạo áo đường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   116 p hcmutrans 29/04/2020 45 1

 • Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế đường ô tô nền mặt đường và công trình thoát nước (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, gia cố chống xói rãnh, dốc nước và bậc nước, rãnh tập trung nước,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   131 p hcmutrans 29/04/2020 26 0

 • Ebook Máy và thiết bị lạnh: Phần 1

  Ebook Máy và thiết bị lạnh: Phần 1

  Ebook Máy và thiết bị lạnh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các loại máy lạnh thông dụng, cơ sở kỹ thuật nhiệt, nhiệt động của các chất khí, môi chất lạnh và chất tải lạnh, máy nén lạnh, máy nén trục vít, chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p hcmutrans 29/04/2020 23 0

 • Ebook Máy và thiết bị lạnh: Phần 2

  Ebook Máy và thiết bị lạnh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Máy và thiết bị lạnh" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chu trình 2 và nhiều cấp, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, tháp giải nhiệt, tự động hóa hệ thống lạnh, vật liệu kỹ thuật lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p hcmutrans 29/04/2020 19 0

 • Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

  Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

  Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất, và nội dung sách gồm 9 bài học, phần 1 sách thể hiện nội dung của 5 bài đầu: giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử orcad và các phần mềm vẽ mạch điện tử...

   88 p hcmutrans 29/04/2020 34 1

 • Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 2 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

  Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 2 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1 giáo trình, phần 2 gồm 4 bài học còn lại với nội dung sau: Tạo mới và sửa đổi linh kiện, tạo tập tin netlist, vẽ mạch in, gia công mạch in. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p hcmutrans 29/04/2020 23 0

 • Giáo trình Radio - Cassette

  Giáo trình Radio - Cassette

  Giáo trình Radio - Cassette với kết cấu nội dung trình bày về: Khái niệm chung về máy cassette, các mạch khuếch đại đầu từ, mạch tự động điều chỉnh mức ghi (ALC), mô tơ và mạch ổn tốc, hệ thống cơ, các mạch điều khiển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p hcmutrans 29/04/2020 18 0

 • Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 1

  Thủy công là môn học chuyên môn quan trọng cho các ngành đào tạo về thủy lợi. Để có giáo trình Thủy công dành cho hệ Cao đẳng, tổ chức biên soạn và phát hành giáo trình Thủy công dùng cho hệ Cao đẳng. Tập 2 giáo trình từ chương 9-13. Phần 1 giáo trình 2 chương 9, 10: Cống lộ thiên và cống ngầm. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   82 p hcmutrans 29/04/2020 21 0

 • Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương: Chương 11 - Kênh và công trình trên kênh; chương 12 - Cửa van và máy đóng mở của công trình thủy lợi; chương 13 - Thủy điện. Giáo trình này được làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên và học tập cho sinh viên các ngành trong trường cả hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp. Giáo trình có thể làm tài liệu tham...

   97 p hcmutrans 29/04/2020 18 0

 • Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu kỹ thuật: Phần 1  trình bày về cấu tạo tinh thể; kết tinh từ thể lỏng của kim loại; cấu tạo hợp kim và giản đồ trạng thái; biến dạng dẻo và cơ tính của kim loại;  giản đồ trạng thái sắt - cacbon; giản đồ trạng thái sắt - cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung.

   68 p hcmutrans 29/04/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số