• Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2 cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp luận xác định công nghệ lắp ráp ô tô, thiết kế quy trình công nghệ tổng quát, thiết kế các nguyên công cho dây chuyền sản xuất, phương pháp bố trí mặt bằng tổng thể cho dây chuyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p hcmutrans 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a cung cấp cho học viên những kiến thức về thiết kế quy trình công nghệ hàn thùng xe, phân loại thùng xe, các phương pháp hàn, hàn hồ quang điện, công nghệ hàn tiếp xúc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p hcmutrans 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b cung cấp cho học viên những kiến thức về phân tích quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe, phương pháp phân tích sản phẩm và quy trình sản xuất, mô tả các nhóm phân cấp trong quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p hcmutrans 22/08/2022 17 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp thiết kế đồ gá trong quy trình công nghệ hàn lắp thùng xe, quy tắc định vị trong đồ gá (quy tắc n-2-1 cho các tấm kim loại dễ biến dạng), phương pháp thiết kế và định vị và kẹp chặt các tấm trong quá trình lắp ráp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   28 p hcmutrans 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2 cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình công nghệ sơn ôtô, quy trình xử lý bề mặt trước khi sơn, công nghệ sơn lót, quy trình công nghệ sơn sau sơn lót, mặt bằng xưởng sơn ô tô, thiết kế kỹ thuật dây truyền sơn, quy trình công nghệ sơn xe buýt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   51 p hcmutrans 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1 cung cấp cho học viên những kiến thức về sơn và lý thuyết sơn ô tô, những khái niêm cơ bản về công nghệ sơn, các phương pháp cơ bản gia công sơn, phương pháp sấy khô màng sơn và an toàn lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p hcmutrans 22/08/2022 22 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến cố, xác suất, khái niệm về biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các đặc trưng số của biến cố ngẫu nhiên;...

   101 p hcmutrans 22/08/2022 20 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm ước lượng điểm, ước lượng khoảng; khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết, kiểm định về kỳ vọng; kiểm định về tỷ lệ; kiểm định về sự bằng nhau của hai kỳ vọng;...

   96 p hcmutrans 22/08/2022 17 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2 - PGS. TS Phạm Ngọc Anh, PGS. TS Lê Bá Long

  Giáo trình Toán cao cấp 2 được thiết kế theo 5 chương tương ứng với thời lượng hai tín chỉ gồm các nội dung sau: Lôgic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ; Không gian véc tơ n chiều; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Phép biến đổi tuyến tính và dạng toàn phương trên không gian Rn.

   237 p hcmutrans 22/08/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C2 - TS. Phan Đức Tuấn

  Bài giảng Toán cao cấp C2 - TS. Phan Đức Tuấn

  Bài giảng Toán cao cấp C2 với mục tiêu giúp các bạn hiểu biết về ma trận; định thức; các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính; ứng dụng trong bài toán kinh tế; các vấn đề trong không gian véc-tơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hcmutrans 22/08/2022 13 0

 • Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2017)

  Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2017)

  Bài giảng Giải tích II cung cấp cho học viên những kiến thức về: các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   173 p hcmutrans 22/08/2022 20 0

 • Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ hợp nội lực, thiết kế cột, thiết kế dàn mái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p hcmutrans 22/07/2022 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số