Nghiên cứu, kiến nghị mô hình phát triển cảng trung chuyển quốc tế tại khu bến Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Toàn cầu hóa đã thay đổi phương thức tổ chức khai thác cảng và hướng các quốc gia có cảng biển nước sâu phải nỗ lực tận dụng lợi thế địa lý để phục vụ các dòng chảy thương mại và hưởng lợi từ hoạt động cung ứng dịch vụ, hậu cần thông qua việc hình thành cảng trung chuyển quốc tế và là “mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Không nằm ngoài xu thế đó, khu bến cảng Cái Mép được lựa chọn quy hoạch phát triển là cảng trung chuyển quốc tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua khu bến cảng Cái Mép chủ yếu chỉ khai thác hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam và sản lượng hàng trung chuyển chỉ chiếm tỷ trọng trên 4% so với tổng sản lượng hàng qua cảng, kém xa tỷ lệ hàng trung chuyển qua các cảng trung chuyển quốc tế trên thế giới (khoảng 30-40%). Mục đích bài báo nhằm đánh giá vướng mắc và nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp cho khu bến cảng Cái Mép, qua đó kiến nghị cơ chế, chính sách “đột phá” để hỗ trợ việc hình thành và phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn