Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất cơ lý của vật liệu đất nện gia cố xi măng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Đất nện là một vật liệu xây dựng “xanh” nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Bài báo này trình bày một số đặc tính cơ lý của vật liệu đất nện gia cố xi măng bao gồm: Cường độ chịu nén, mô đun đàn hồi và khối lượng thể tích. Đất nện được gia cố bằng xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 với hàm lượng trong khoảng 4-10% (theo khối lượng của đất). Các kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng hàm lượng xi măng, các tính năng cơ học của đất nện được cải thiện. Với hàm lượng xi măng sử dụng từ 4 đến 10%, tương ứng khoảng 64-171 kg/m3 hỗn hợp đất nện, cường độ chịu nén của đất nện dao động trong khoảng 1 - 2 MPa, mô đun đàn hồi của đất nện dao động trong khoảng 182-427 MPa, khối lượng thể tích dao động trong khoảng 1720-1942 kg/m3. Mối tương quan giữa cường độ chịu nén với khối lượng thể tích và mô đun đàn hồi đã được tìm thấy thông qua các phương trình hồi quy thực nghiệm thu được.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn