Bộ điều khiển trượt PID thích nghi ứng dụng trong điều khiển vị trí hệ thống thủy lực

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, một bộ điều khiển trượt kết hợp với phương pháp điều chỉnh trực tiếp thông số tỉ lệ – tích phân – vi phân (SMCPID) được đề xuất để điều khiển một hệ thống xy lanh thủy lực. Một mô hình mô phỏng sử dụng xylanh thủy lực và bộ giảm chấn đã được thiết lập để kiểm chứng kết quả và độ chính xác của bộ điều khiển đề xuất. Trong bộ điều khiển SMCPID, bộ PID được sử dụng để tạo ra tín hiệu điều khiển kết hợp với mặt phẳng trượt theo hướng làm cho chế độ trượt ổn định và bền vững. Do tính phi tuyến của hệ thống thủy lực, đòi hỏi các hệ số của bộ điều khiển PID phải tính toán và thay đổi theo một quy luật thích nghi. Bộ điều khiển SMCPID đã được kiểm tra và so sánh với các bộ điều khiển khác như PID, bộ điều khiển mờ kết hợp PID, bộ điều khiển mờ kết hợp với PID thích nghi trong việc điều khiển vị trí của trục xylanh của hệ thống đối với các đường mục tiêu khác nhau. Kết quả mô phỏng thực hiện nhằm kiểm tra và phân tích hiệu quả của bộ điều khiển được đề xuất.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn