Xác định cốt thép gia cường trong vùng neo cáp dầm dự ứng lực căng sau

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07
Tác giả
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Trong các dầm dự ứng lực căng sau, lực căng cáp tạo ra lực nén tập trung tại đầu dầm rất lớn thông qua áp lực trên các đầu neo. Các lực tập trung này có thể gây nứt chẻ đầu dầm nếu như bê tông tại khu vực neo cáp không được gia cường cốt thép một cách hợp lý. Bài báo trình bày cách xác định lượng cốt thép gia cường do lực nén của cáp tạo ra bằng phương pháp giải tích qua mô hình cân bằng ứng suất làm việc trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính và phương pháp thiết kế cốt thép dựa trên mô hình giàn ảo được thiết lập theo trường ứng suất chính hay các dòng lực được hình thành trong kết cấu. Một số kết quả tính toán cho những kết cấu cụ thể được phân tích để làm rõ các phương pháp trình bày.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn