Nghiên cứu các đặc trưng dao động nền do tàu cao tốc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07
Nhan đề tạp chí
ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Một đoàn tàu khi chạy với tốc độ cao sẽ sinh ra sóng lan truyền trong nền đất. Do sóng có biên độ rất nhỏ nên khó có thể nghiên cứu chúng bằng cách quan sát trực tiếp tại hiện trường. Một cách phù hợp để tiếp cận vấn đề nghiên cứu đó là sử dụng mô hình số. Bằng cách tiếp cận này, tác giả đã mô phỏng sóng trong nền đất do tàu cao tốc sinh ra, từ đó, khảo sát các đặc trưng dao động nền: Sự lan truyền sóng mặt; góc hợp bởi mặt sóng và hướng tàu chạy; chuyển vị mặt nền dọc theo chiều dài tàu; ảnh hưởng của vận tốc tàu đến dao động nền.
Mô tả
Từ khóa chủ đề
Trích dẫn